Dům v Králíkách

Dům v Králíkách

Rok2007
AutořiIng. arch. Marta Balážiková, Ing. Ondrej Balážik
SpoluprácePhDr. Jan O. Eliáš
Fáze projektuzaměření

Zaměření historického domu v Králíkách určeno jako podklad pro stavebně historický průzkum a následnou obnovu tohoto památkově chráněného objektu

Ostatní projekty (Zaměření historických objektů)