Hidegardin Dvůr

Hidegardin Dvůr

Rok2014
AutořiIng. arch. Marta Balážiková, Ing. Ondrej Balážik
SpoluprácePhDr. Jan O. Eliáš, Bc. Dominika Jabůrková
VizualizaceIng. arch. Lubomír Kipila
Fáze projektustudie, projekt pro územní rozhodnutí
RegionPohořelicko

Hildegardin Dvůr - urbanistický soubor původně zemědělských objektů založený v 2. polovině 19. století se nachází v katastrálním území Pohořelice okresu Břeclav. Čtyři hlavní objekty areálu jsou uspořádány symetricky po stranách čtvercové parcely, propojeny ohradní zdí, která ohraničuje rohy pozemku a dotváří tak prolomena celkem třemi branami působivou poklasicistní kompozici.
Vyjímku tvoří západní roh, kde byla ohradní zeď vynechána a parcela se zde otvírala do prostoru výběhu pro zvířata. V těchto místech se dnes nachází nedávno zřízená dočasná stavba montované skladovací a výrobní haly. Během 2. světové války byla ve střední části dvora postavena dvě z hlediska budoucího využití velmi problematická betonová krmivová sila.
Původní zemědělské a dobytkářské funkční využití Hildegardina dvora postupem času v vystřídala lehká výroba.
Památkově chráněné budovy byly částečně adaptovány na nové využití, nicméně již neodpovídají kapacitně a tak je žádoucí doplnění urbanistické kompozice o nové objekty, do nichž se podstatná část výroby přesune. Stávající neúměrně zatěžované stavby se tak uvolní pro využití lépe slučitelné s jejich hodnotnou formou a bude možná jejich revitalizace zcela v intencích doporučení pro obnovu a rekonstrukci.
Všechny stávající architektonicky významné objekty i jejich součásti stejně jako celý komplex se vyznačují přísným důrazem na symetrii a klasické kompoziční principy. 

Ostatní projekty (Urbanismus)