Hildegardin Dvůr

Hildegardin Dvůr

Rok2014
AutořiIng. arch. Marta Balážiková, Ing. Ondrej Balážik
SpoluprácePhDr. Jan O. Eliáš, Ing. arch. Lubomír Kipila, Bc. Dominika Jabůrková
Fáze projektustudie, projekt pro územní rozhodnutí
RegionPohořelicko

Hildegardin Dvůr - urbanistický soubor původně zemědělských objektů založený v 2. polovině 19. století se nachází v katastrálním území Pohořelice okresu Břeclav při cestě z Ivaně do Nové Vsi. Čtyři hlavní objekty areálu jsou uspořádány symetricky po stranách čtvercové parcely, propojeny ohradní zdí, která ohraničuje rohy pozemku a dotváří tak prolomena celkem třemi branami působivou poklasicistní kompozici. 
Původní architektonická novoklasicistní kompozice budov a celého areálu s jejich krajinným a historickým kontextem je natolik významná, že se sama o sobě stala spolehlivým vodítkem k návrhu jejich adaptace, který na základě odborných doporučení stavebně historického průzkumu v plném rozsahu respektuje základní čtvercové půdorysné schéma dvora ohrazeného omítanou cihlovou zdí s hlavními budovami symetricky rozmístěnými po jeho obvodu a s převážně nezastavěnou vnitřní plochou.
Aby mohla být v nezměněném rozsahu popř. s minimem nutných nerušivých změn zachována hodnotná dispozice volských stájí protějškových objektů 1 a 3, je zapotřebí umístění provozního a hygienického zázemí jejich provozů mimo tyto stavby. Návrh proto počítá s jednoduchými jednopodlažními přístavbami s pultovou střechou podél ohradních zdí v místech někdejších přístavků na SV straně areálu, které svojí odlišnou formou a použitými materiály původním budovám nekonkurují, naopak je příznivě akcentují.
Za SZ hranicí areálu je navržena soustava tří krčky propojených výrobních montovaných hal pro umístění provozu kompozitové dílny, lakovny a skladu s expedicí, funkčně navazující na objekt správní budovy s bytem majitele a zámečnickou dílnou (objekt 4) a objekt 3 (dnes kompozitová dílna), který bude využit jako doplňkový prostor pro výrobu. 

Ostatní projekty (Architektura)