Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Rok2013
AutořiIng. arch. Marta Balážiková, Ing. arch. Eva Holásková,
Ing. Ondrej Balážik
SpolupráceJan Kasal
Fáze projektusoutěž


Touha po lidech žene ji k městu Litomyšli, kde naslouchá jen jeho nejtišším hovorům.
Protéká pak městem zadumaně a šeptem...                    
(Lucie Sovová: Podnebesí)

Lokalita Vodní Valy rozprostírající se od Smetanova splavu po Smetanův dům je územím, kde se potkává fenomén přírodního živlu řeky Loučné se silnou kulturní tradicí města, která se okolo řeky po staletí utvářela. Vazby mezi historickým jádrem a řekou, i když oslabeny, jsou stále dobře patrné a nové se nabízejí k navázání. Nechali jsme se vést danostmi místa, ve snaze přiblížit řeku na dosah a využít potenciál jejího okolí k městské rekreaci, přesto jí ponechat resp. vrátit, co její jest. Přispět k dotvoření kvalitního městského veřejného prostoru snoubícího rozličné funkce v přiměřeném poměru tak, aby opakovaně přilákal a také udržel co nejvíce lidí, vnést do kontextu promenády kolem řeky umělecká díla současných tvůrců tématicky spjatá s českou historií. 

 

Ostatní projekty (Urbanismus)