Rozhledna Kelčský Javorník

Rozhledna Kelčský Javorník

Roksoutěž 2012, realizace 2015
AutořiIng. arch. Marta Balážiková, Ing. Ondrej Balážik
SpolupráceIng. Tomáš Král (statika), Ing. Pavel Mockovčiak CSc. (elektroinstalace)
Fáze projektusoutěžní návrh, projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, projekt pro výběr zhotovitele, autorský dozor
Počet schodů156
RegionPodhostýnsko

Architektura: Rozhledna je navržena jako věžovitá stavba kruhového půdorysu, jejíž konstrukce kombinuje modřínové dřevo a žárově pozinkovanou ocel. Dvanáct obloukovitě zakřivených modřínových lamel je uspořádáno do kruhu kolem ocelového sloupu, tvořícího vřeteno točitého schodiště, do tvaru štíhlého komolého elipsoidu, a společně vynášejí vyhlídkové plošiny. 
Do prostoru rozhledny můžete vstoupit odkudkoliv, jen tak projít, anebo plynule po směru chodu hodinových ručiček vystoupat nahoru. Absence obvodových stěn zajišťuje nepřetržitý vizuální kontakt s okolím. 
Každý jedenáctý stupeň střídá zastavení s vyhlídkou. Jedenáct je jich ve formě schodišťové podesty vytažené od centrálního schodiště mezi obvodové lamely, zaujímající vždy jeden z dvanácti půdorysných segmentů. Dvanáctým zastavením je krytá kruhová plošina s výhledem mezi lamelami. Úplný nepřerušovaný panoramatický výhled zajišťuje otevřená vyhlídková plošina na vrcholu věže.
 
Konstrukce a technologie: Kombinace dvanácti dřevěných lepených lamel s centrálním ocelovým sloupem, zavětrovaná horizontálně i vertikálně předepjatými tyčovými táhly, založená na železobetonovém základu kotveném do skalního podloží 4 mikropilotami. Zdrojem pro dvojici leteckých světelných návěštidel je ostrovní napájecí systém, skládající se z šestice fotovoltaických panelů, rozvaděče s regulátorem a gelových baterií, umístěných v šachtě základu rozhledny.

Více: http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=4892

Ostatní projekty (Architektura)