Smuteční obřadní síň ve Valašském Meziříčí

Smuteční obřadní síň ve Valašském Meziříčí

Rok2014
AutorkyIng. arch. Marta Balážiková, Bc. Dominika Jabůrková
SpolupráceIng. Ondrej Balážik, Jitka Floriánová, Pavel Petrů
Fáze projektusoutěžní návrh


Motto: Lidské tělo bez života stává se prázdnou schránkou s pamětí kamene, 
opuštěným chrámem ducha, 
          zatímco jeho život zůstává součástí paměti životů jsoucích...

Prosluněná louka ve svahu lemovaná rozevlátými břízami, rozkvétající třešně, prohánějící se zajíci a daleké výhledy. Takto optimisticky se nám navzdory vší vážnosti zadání představil prostor určený pro zbudování nové smuteční síně na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí při našem prvním setkání. Blízkost průmyslových podniků, obchodního centra a kapacitní komunikace však poněkud narušuje intimitu tohoto pietního místa, což se projevuje zejména ve spodní geometricky členěné části hřbitova s absencí vzrostlé zeleně. Směrem nahoru k východu nabývá postupně struktura hřbitova přírodní organický charakter a rušivé vlivy jsou zde mnohem méně patrné.

Prosté důvěrně známé formy s jednoduchou symbolikou navodí atmosféru pro uvolnění negativních emocí a současně skýtají dostatek klidu a důstojnosti pro niterné rozjímání pozůstalých při posledním rozloučení s blízkým člověkem. Důležitým momentem je obrácení pozornosti v každém momentu směrem od rušivých vlivů, v místech, kde je nelze fyzicky odstínit. 

Ostatní projekty (Architektura)